Akademik Kadro Başvuru Süreci

İlanlar Resmi Gazete ’de (https://www.resmigazete.gov.tr/) ve üniversitemizin web sitesinde (https://yeditepe.edu.tr/tr/duyuru) duyurular kısmında yayınlanır.

Profesör ve Doçent kadro başvuruları Rektörlük İnsan Kaynakları ve Planlama Müdürlüğü'ne yapılmaktadır.

Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadro başvuruları ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapılmaktadır.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Atama Prosedürü

Doktor Öğretim Üyesi Atama Prosedürü

Doçentliğe Atama Prosedürü

Profesörlüğe Atama Prosedürü