Eğitim Gelişim

Eğitim ve Gelişim Departmanı, çalışanlarımızın hizmet içi ve gelişim eğitimlerini gerçekleştirmek amacıyla kuruldu.

Hizmet içi eğitimler kurumsal misyon ve vizyonun çalışanlar tarafından da paylaşılmasında, verim ve etkinliğin artmasında, birim içi ve birimler arası performans yükseltmede, çözüm ve sonuç odaklı çalışan yetiştirmede büyük önem taşımakla birlikte, Yeditepe vizyonuna uygun olarak, sosyal sorumluluk kapsamında, sosyal medya üzerinde genele açık ulaşımlı, gündeme dair bilimsel video eğitimleri de toplum gelişimine katkı sağlamak için hedef almaktadır.

Eğitim birimimiz, ihtiyaç analizinden başlayarak, davranışsal gelişimin perçinlenmesine kadar yürütülen sürecin daha sürdürülebilir ve etkin olmasına katkı sağlar.

Buna bağlı olarak Eğitim ve Gelişim Departmanımızın temel amaçları da; çalışanların kurum kültür ve değerlerini öğrenmelerini sağlamak, birim içi ve birimler arası sorunları saptayarak çözüm önerileri sunmak, uygun aralıklarla eğitimler düzenlemek, sonuçları değerlendirerek gelişimi takip etmektir.

Gelişen teknoloji ile birlikte, online platformlar üzerinde, hedef odaklı, webinar, online içerik üretimi, makale yayın paylaşımı, eğitim ölçme değerlendirme süreçleri, bilgi teknolojileri faaliyetleri aktif ve etkin kullandığımız eğitim uygulamaları içerisinde yerini bulmuştur.

Kurumlarımızın sürekli eğitim ve gelişim vizyonu kapsamında; liderlik programları tasarımı ve hep daha iyiye ulaşmak için liderlik eğitim uygulamaları sunulmaktadır.

Tüm bu amaçlar ile kurulan Eğitim ve Gelişim Departmanımızın hedef kitlesi; Yeditepe ailesinin tüm kurumlarında çalışan, akademik ve idari personel, Yeditepe Üniversitesi ve Hastanelerinde çalışan tüm personeldir.

2021 Eğitim Kataloğu

2021 Webinar Kataloğu

 

İNFOGRAFİKLERİMİZ

Dayanıklılık Kavramının Yapısı
Dayanıklılık-Rezilyans
Değişim Ne Değildir?
Değişime Adaptasyon için Öneriler
Değişime Neden Direniriz?
Geri Bildirim
Hedef Belirlemek ve Hedeflerle Çalışmak
Hedef Belirlemek ve Hedeflerle Çalışmak
Hedef Belirlemek ve Hedeflerle Çalışmak
Hedeflerle Etkin Çalışmak İçin Öneriler
Kriz Nedir?
Pozitif Tutum Nedir?
Pozitif Tutumlu Bireylerin 10 Özelliği
Smart-Akıllı Hedef Belirlemek
Uzaktan Ekip Yönetimi
Yapıcı İletişim Yönetimi
Yapıcı İletişim Yönetimi
Yapıcı İletişim Yönetimi
Bütünsel Beyin ile Değişim ve Yaratıcılık
Hedef Akış Şeması
Başarı Nedir?
Başarıya Ulaşmak İçin
Başarının Görünmeyen Yüzü
Görevleri Yapılandırmak
Planlı Çalışma Şeması
Delegasyon