İK Politikamız

Üniversitemiz misyonu, vizyonu ve temel değerleri doğrultusunda temel hedefimiz görevinin gerektirdiği bilgi, beceriye ve yetkinliklere sahip kaliteli insan gücünün üniversitemize kazandırılması,

Çalışanlarımızın sürekli öğrenme ve gelişimi desteklenerek ,kişisel ve mesleki gelişimleri ön planda tutulması,

Yeditepe Üniversitesi ailesi olarak her bireyin bütünün bir parçası olduğu bilinciyle karşılıklı güven, saygı, paylaşım, eşitlik ve iş birliklerine önem verilmesi,

Misyonumuz : Eğitimi çağdaş bilime dayanan, araştırmaları toplumun ihtiyaçlarını gözeten ve üretime dönüştüren,öğrencilerin yeteneklerinin gelişmesinde ulusal bilinci temel alan, programları ve eğiticileri ile ulusal ve uluslararası kalite sistemlerine uyumlu bir üniversite olmaktır.

Vizyonumuz : Bütün bilim alanlarında uluslararası nitelikte kaliteli eğitim ile toplumun gereksinimi olan araştırmacı, yaratıcı, özgün, kendine güvenen ve girişimci öğrenciler yetiştirmek, uluslararası öğrenci ve öğretim üyeleri ile birlikte araştırma ve eğitim alanları yaratmak ve toplumun yaşam boyu eğitimini sağlayan ortamı oluşturmaktır.

Temel Değerlerimiz : Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Rönesansı’na dayanan topluma hizmet inancı ile yürütülen çağdaş bilim ve eğitim temel değerimizdir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Atatürkçü düşüncelerin ışığında, alanda öncü, seçkin, akademik ve yönetim kadroları ile eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme gibi toplumsalhizmet alanlarında Türkiye’nin geleceği ve dünya üniversite sıralamalarında ilk 500’ de yer almayı hedefleyen üniversitemiz, yönetim, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın katkılarıyla;

Ulusal ve uluslararası standartlarda kabul görmüş çağdaş akademik program uygulamaları ile bilgi çağına dönük eğitim-öğretim hizmeti sunmak,

Çağdaş, araştırmacı yenilikçi, ulusal ve uluslararası düzeyde iş dünyasının ihtiyaç duyduğu tüm nitelik ve donanıma sahip, teknolojiye hakim, dünya kültürünü tanıyan, öz benliğini güçlendirmiş gençler yetiştirmek,

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sosyal ve ekonomik yararlara dönüştürmek amacı ile araştırma etkinliklerini desteklemek ve yenilikçi girişimlerde bulunmak,

Çevreye ve insana saygıyı, sürdürebilirliği, doğal kaynakları ve tarihsel mirasımızı önplanda tutarak mevzuatlara, standartlara ve kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli kılmak,

Tüm paydaşlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, girişimcilik ve yaratıcılığı destekleyerek öğrenci ve paydaş beklentilerinde farklılık yaratmak,

Kalite seviyemizi ve verimliliğimizi sürekli iyileştirerek geliştirmek,

Tüm çalışanlarımızın Kalite Politikamızı sahiplenmesini sağlamaktır.

Üniversitemiz web sayfasında ( http://www.yeditepe.edu.tr/tr/kalite-politikasi ) duyurmuş olduğumuz Kalite Politikamızdır.  Web sayfamızda yer alan, Kalite güvence sistemimiz hakkındaki tüm dökümanlar ortak hedeflerimize daha sağlam adımlar ile ilerlememizi sağlayacak önemli bir dökümandır. ( http://www.yeditepe.edu.tr/tr/universitemiz-genel/kalite-guvence-sistemi )